Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2019

realfake
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaNoCinderella NoCinderella
realfake
2758 7490 390
Reposted fromdippi dippi viarzzkropka rzzkropka
realfake
Odkryłem, że życie jest dużo ciekawsze, jeśli człowiek czasami trochę wariuje.
— Zoe Sugg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
realfake
Jak kogoś dobrze znasz, możesz się z nim widywać albo codziennie, albo raz na trzy miesiące. Efekt jest ten sam. W przyjaźni ważna jest lojalność i to, by lubić kogoś razem z jego wadami. A najlepiej, żeby one cię śmieszyły.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaadaaa93 adaaa93
realfake
0812 c23e 390
Reposted fromsoftboi softboi viahash hash
realfake
9272 9f57 390
Reposted fromRowena Rowena vialonelypassenger lonelypassenger
realfake
I takie jest właśnie życie, prawda? Trochę osiągnięć, trochę rozczarowań.
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelypassenger lonelypassenger
realfake
realfake
Czasami człowieka łamią drobiazgi, wrażenia, do których wstyd się nieomal przyznać.
— "Zapałka na zakręcie"
realfake
1429 332d 390
Reposted fromEkran Ekran viaawaken awaken
realfake
Soup.io jest jak niekończące się toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromriddl3m riddl3m viaWilalena Wilalena

October 14 2018

realfake
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viamy-little-world my-little-world
realfake
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viagabrynia gabrynia
realfake
5853 4005 390
Reposted fromslodziak slodziak viakoloryzacja koloryzacja
realfake
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viakoloryzacja koloryzacja
realfake
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viatoosadtocry toosadtocry
realfake
realfake
realfake
0281 730b 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakoloryzacja koloryzacja
realfake
3641 b447 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl