Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

7565 6bbe 390
Reposted fromfinnglas finnglas viamalinowowa malinowowa
realfake
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation

October 01 2018

realfake
Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść,
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialitka litka

September 29 2018

realfake
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
realfake
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza

September 23 2018

realfake
Chciałam wiedzieć wszystko, chociaż w niewiedzy zawsze była jakaś nadzieja.
— Tracy Chevalier
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianefretete23 nefretete23
realfake
Zaufanie buduje się latami, niszczy w sekundę i odzyskuje całą wieczność. 
— Rachel Abbott
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaawakened awakened
realfake
8870 a08f 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaawakened awakened
realfake
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened

September 13 2018

realfake
Szanuj ludzi, którzy znajdą dla Ciebie czas w swoim napiętym grafiku, a kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się, że ich potrzebujesz.
realfake
Wstań. Jesteś za młoda na depresje życiowe
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaweruskowa weruskowa
realfake
Reposted frombluuu bluuu
realfake

August 20 2018

realfake
Są takie osoby, które myśląc czy mówiąc o mnie, stwierdzają: "kiedyś ją dobrze znałem". Nieprawda. Jeśli kiedykolwiek znałbyś mnie dobrze, to nasze drogi nigdy by się nie rozeszły. Odchodzę z życia innych zazwyczaj z tego samego powodu - ktoś miał dość czasu, żeby mnie poznać, ale wciąż nie wie jaka jestem, moje zachowanie ocenia zupełnie nietrafnie i nie potrafi mnie zrozumieć. Jeśli kiedyś znałbyś mnie dobrze - możesz być pewny - znałbyś mnie do dziś.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
realfake
3640 caf4 390
Reposted fromdilma dilma viamole-w-filizance mole-w-filizance
realfake
smutno. ciężko. najgoRrzej.
realfake
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
5516 ff35 390
realfake
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
realfake
-Wiesz, w czym problem?
-W czym?
-Niezauważenie wyrastamy z wieku, kiedy mówimy "takie będzie moje życie" i zaczynamy mówić: "takie życie".
— --
Reposted fromomphh omphh viarock-sex-love rock-sex-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl