Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2018

realfake
podobno Przyjaciół. podobno
realfake
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaiammistake iammistake
realfake
1086 7324 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
realfake
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"

July 16 2018

realfake
Nie odkładaj mnie na potem, bo potem mnie już nie będzie.
— znalezione

July 15 2018

realfake
  Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.  
— Henning Mankell
Reposted fromIriss Iriss vianecropixie necropixie
realfake
Cokolwiek się dzieje, pamiętaj, że nic nie jest końcem świata. 
— .
realfake
Twoim celem jest koncentrowanie się na swoich zaletach, wiara we własne siły, miłość do siebie samego, nieingerowanie w sprawy innych ludzi, pokonywanie tego, z czym najtrudniej jest ci sobie poradzić. I wzięcie odpowiedzialności za siebie
— Stuart Wilde
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viamysweetheartt mysweetheartt
realfake
Zrośniesz się. To tylko kwestia czasu. Niech upłynie trochę wody, deszczu, łez i wina. A potem przyjdzie nowe życie i nowe słońce i nie będziesz już płakać za mostami, które spaliły się albo runęły w przepaść.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiammistake iammistake

July 08 2018

realfake
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viawszystkodupa wszystkodupa
realfake
1585 cc4c 390
Reposted fromnonecares nonecares viagonnabebetter gonnabebetter

May 17 2018

realfake

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
realfake
realfake
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viainvincible invincible
realfake
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić

May 02 2018

realfake
9080 4571 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaruk0la ruk0la
realfake
4923 50f5 390
nigdy i nikomu.
realfake

- Czy ty masz cel będący na końcu drogi?
- Mam.
- Szczęściarz.
- To nie jest sprawa szczęścia, Geralt. To jest sprawa tego, w co wierzysz i czemu się poświęcisz.
— Andrzej Sapkowski – Miecz przeznaczenia
realfake
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl