Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

realfake
9914 d266 390
Reposted fromtojika4 tojika4 vialonelypassenger lonelypassenger
realfake
Samotność nie jest naturalnym stanem; wszystko wokół występuje w parach – poduszki w sypialni, palniki w kuchence, a nawet baterie w latarce. Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk "Pożądanie mieszka w szafie"
realfake
7717 b6f7 390
Reposted fromsoftboi softboi viaverena-i-p verena-i-p
realfake
Reposted fromedwes edwes viaverena-i-p verena-i-p
realfake
4999 32b5 390
Reposted fromsoftboi softboi viatishka tishka

May 13 2019

Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viayourheartbeat yourheartbeat

May 08 2019

realfake
Krocz ścieżkami logiki. Każdy skutek ma przyczynę, istnieje wyjście z każdej sytuacji. Do każdego zamka można dopasować klucz.
— Anthony Doerr
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
realfake
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
realfake
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
realfake
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaNoCinderella NoCinderella
realfake
2758 7490 390
Reposted fromdippi dippi viarzzkropka rzzkropka
realfake
Odkryłem, że życie jest dużo ciekawsze, jeśli człowiek czasami trochę wariuje.
— Zoe Sugg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
realfake
Jak kogoś dobrze znasz, możesz się z nim widywać albo codziennie, albo raz na trzy miesiące. Efekt jest ten sam. W przyjaźni ważna jest lojalność i to, by lubić kogoś razem z jego wadami. A najlepiej, żeby one cię śmieszyły.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaadaaa93 adaaa93
realfake
0812 c23e 390
Reposted fromsoftboi softboi viahash hash
realfake
9272 9f57 390
Reposted fromRowena Rowena vialonelypassenger lonelypassenger
realfake
I takie jest właśnie życie, prawda? Trochę osiągnięć, trochę rozczarowań.
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelypassenger lonelypassenger
realfake
realfake
Czasami człowieka łamią drobiazgi, wrażenia, do których wstyd się nieomal przyznać.
— "Zapałka na zakręcie"
realfake
1429 332d 390
Reposted fromEkran Ekran viaawaken awaken
realfake
Soup.io jest jak niekończące się toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromriddl3m riddl3m viaWilalena Wilalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl