Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

realfake
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viamy-little-world my-little-world
realfake
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viagabrynia gabrynia
realfake
5853 4005 390
Reposted fromslodziak slodziak viakoloryzacja koloryzacja
realfake
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viakoloryzacja koloryzacja
realfake
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viaviajero viajero
realfake
realfake
realfake
0281 730b 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakoloryzacja koloryzacja
realfake
3641 b447 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
7565 6bbe 390
Reposted fromfinnglas finnglas viamalinowowa malinowowa
realfake
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation

October 01 2018

realfake
Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść,
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialitka litka

September 29 2018

realfake
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
realfake
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza

September 23 2018

realfake
Chciałam wiedzieć wszystko, chociaż w niewiedzy zawsze była jakaś nadzieja.
— Tracy Chevalier
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianefretete23 nefretete23
realfake
Zaufanie buduje się latami, niszczy w sekundę i odzyskuje całą wieczność. 
— Rachel Abbott
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaawakened awakened
realfake
8870 a08f 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaawakened awakened
realfake
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened

September 13 2018

realfake
Szanuj ludzi, którzy znajdą dla Ciebie czas w swoim napiętym grafiku, a kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się, że ich potrzebujesz.
realfake
Wstań. Jesteś za młoda na depresje życiowe
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl