Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

realfake
2431 c628 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialovesweets lovesweets
realfake
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viaalliwantisyou alliwantisyou
9410 cdc1 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaviajero viajero
realfake
4716 c2c1 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaviajero viajero

June 07 2017

realfake
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viatfu tfu
6982 f2e0 390
Reposted fromamatore amatore viavacannes vacannes
realfake
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaoversensitive oversensitive
5576 ce32 390
realfake
5750 89eb 390
Reposted frommefir mefir viamala-szelma mala-szelma

May 30 2017

realfake
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton

May 19 2017

realfake

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło..

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

— Piotr C.- najpiękniej.
Reposted frommyhappiness myhappiness viapiehus piehus
realfake
8350 c258 390
Reposted frompastelina pastelina viapiehus piehus
realfake
6030 7368 390
Reposted fromkrzysk krzysk

May 09 2017

realfake
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viagabrynia gabrynia
realfake
Straciła kontrolę nad swoim życiem. Nie ma planu. Płynie. Nie wierzy w nic.  Ma nadzieję, że ktoś ją ocali. Tajemnica polega na tym, że ocalić się może tylko ona sama. Ale nie jest w stanie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viagabrynia gabrynia
realfake
9391 ae29 390

April 29 2017

realfake
- Cały czas masz na twarzy ten wielki uśmiech, ale patrzę w Twoje oczy i one są smutne. Co się dzieje?
- Trochę się pogubiłam. Wszystko mi się popierdoliło.  - przewróciłam oczami, jakby chcąc podkreślić absurdalność moich odczuć. Albo może żeby ukryć ich prawdziwą wagę.

April 19 2017

realfake
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
realfake
9367 7d34 390
Reposted fromdilma dilma vialonelypassenger lonelypassenger
realfake
Chociaż jest nieprzyjemne, poczucie winy świadczy o dojrzałości emocjonalnej.
— Marcin Florkowski, dr psychologii
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl