Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

realfake
Chciałam wiedzieć wszystko, chociaż w niewiedzy zawsze była jakaś nadzieja.
— Tracy Chevalier
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianefretete23 nefretete23
realfake
Zaufanie buduje się latami, niszczy w sekundę i odzyskuje całą wieczność. 
— Rachel Abbott
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaawakened awakened
realfake
8870 a08f 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaawakened awakened
realfake
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened

September 13 2018

realfake
Szanuj ludzi, którzy znajdą dla Ciebie czas w swoim napiętym grafiku, a kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się, że ich potrzebujesz.
realfake
Wstań. Jesteś za młoda na depresje życiowe
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaweruskowa weruskowa
realfake
Reposted frombluuu bluuu
realfake

August 20 2018

realfake
Są takie osoby, które myśląc czy mówiąc o mnie, stwierdzają: "kiedyś ją dobrze znałem". Nieprawda. Jeśli kiedykolwiek znałbyś mnie dobrze, to nasze drogi nigdy by się nie rozeszły. Odchodzę z życia innych zazwyczaj z tego samego powodu - ktoś miał dość czasu, żeby mnie poznać, ale wciąż nie wie jaka jestem, moje zachowanie ocenia zupełnie nietrafnie i nie potrafi mnie zrozumieć. Jeśli kiedyś znałbyś mnie dobrze - możesz być pewny - znałbyś mnie do dziś.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
realfake
3640 caf4 390
Reposted fromdilma dilma viamole-w-filizance mole-w-filizance
realfake
smutno. ciężko. najgoRrzej.
realfake
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
5516 ff35 390
realfake
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
realfake
-Wiesz, w czym problem?
-W czym?
-Niezauważenie wyrastamy z wieku, kiedy mówimy "takie będzie moje życie" i zaczynamy mówić: "takie życie".
— --
Reposted fromomphh omphh viarock-sex-love rock-sex-love

August 01 2018

realfake
podobno Przyjaciół. podobno
realfake
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaiammistake iammistake
realfake
1086 7324 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
realfake
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"

July 16 2018

realfake
Nie odkładaj mnie na potem, bo potem mnie już nie będzie.
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl