Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

realfake
I może przez krótką chwilę ty poczujesz to samo i też uśmiechniesz się do wspomnień, które na zawsze pozostaną naszą wspólną własnością. 
— Nicholas Sparks
Reposted frommefir mefir viamyinstantneed myinstantneed
realfake

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaimpulsivee impulsivee
realfake
Reposted fromthetemple thetemple vialexxie lexxie
realfake
Dlaczego chodzę po górach?
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje:

na tych którym nie trzeba tego tłumaczyć i na tych którzy nigdy tego nie zrozumieją.

NIGDY NIE ZROZUMIEM
— Piotr Pustelnik
Reposted fromSTYLTE STYLTE viafelicka felicka
realfake
Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
realfake
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnezavisan nezavisan vianiemaproblemu niemaproblemu
realfake
realfake
Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
realfake
5545 73d6 390
!
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaairyfairy airyfairy
realfake
9329 17d3 390
realfake

niestety

Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie viaoutofmyhead outofmyhead
realfake
Ludzie boją się zmian. A ja się właśnie boję, że nic się nie zmieni...
— nie chcę żeby tak już było zawsze.
Reposted fromdepresja depresja viaoutofmyhead outofmyhead
realfake
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
realfake
3464 2db1 390
realfake
realfake
2542 5468 390
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viaRozaa Rozaa

March 20 2017

6636 4dbe

thewanderrchildd:

running-on-oatmeal:

outrunmyself:

I will never not reblog this. The 2 guys in the back are just ❤❤❤

Always reblog.

people who get hyped up for other people are the greatest people you can have in your life.

Reposted fromkefka kefka viamonikasamodobro monikasamodobro

February 20 2017

realfake
9862 aead 390
Reposted fromlambadada lambadada vialexxie lexxie

July 08 2015

realfake
6766 c836 390
Reposted fromxawery xawery viawolalabym wolalabym
realfake
2199 4143 390
Kapelanka, Kraków, Poland.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl